• Projekat pod nazivom Lokalna podrška samostalnom životu osoba sa invaliditetom, realizuje se u opštini Plandište u organizacije NVO za razvoj i saradnju, Opština Plandište i Centar za socijalni rad Plandište, a finansiran je od strane Evropske unije.
 • Projekat traje 12 meseci – od 6.juna 2017. do 6.juna 2018. godine.
 • Cilj projekta je unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u opštini Plandište.
 • Svrha projekta je uspostavljanje inovativne socijalne usluge za podršku osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama, kroz angažman seoskih domaćina i seoskih domaćica.
 • U okviru projekta je angažovano 10 seoskih domaćica i 10 seoskih domaćina, koji kroz podršku u kućnim i van-kućnim aktivnostima omogućavaju da 45 osoba sa invaliditetom i njihovih članova porodice, lakše savladaju svakodnevne izazove.
 • Program promoviše kreiranje lokalnih socijalnih usluga na nivou mesnih zajednica (sela) kao najodrživijeg modela rada sa osobama sa invaliditetom u ruralnim sredinama, gde su sela i po 50 km udaljena od administrativnog centra opštine.
 • U okviru projekta izrađena je i Strategija socijalne zaštite opštine Plandište i razvijen je model monitoringa ljudskih prava u uspostavljanju i sprovođenju inovativne socijalne usluge.

 

 

AKTIVNOSTI KOJE SU SPROVODILE SEOSKE DOMAĆICE

AKTIVNOSTI KOJE SU SPROVODILE SEOSKE DOMAĆICE

 • Pomoć u obezbeđivanju ishrane (nabavka namirnica ili gotovih obroka, priprema lakih obroka, pomoć pri hranjenu)
 • Održavanje lične higijene i higijene stana (pomoć pri svlačenju/oblačenju, obavljanju fizioloških potreba, kupanju, pranju kose, češljanju, šminkanju, brijanju, sečenju noktiju, pranju i peglanju odeće i/ili posteljine, čišćenju/usisavanju prostorija, pranju sudova)
 • Pomoć u zadovoljavanju socijalnih i kulturno-zabavnih potreba koje iziskuju kretanje van kuće (nabavka novina, plaćanje računa i sl.)
 • Pomoć pri nabavci i uzimanju propisane lekarske terapije, nega i saniranje manjih povreda, kao i pružanje pomoći pri održavanju vitalnih funkcija (npr. merenje krvnog pritiska i/ili nivoa šečera u krvi, telesne temperature i sl.)

AKTIVNOSTI KOJE SU SPROVODILI SEOSKI DOMAĆINI

AKTIVNOSTI KOJE SU SPROVODILI SEOSKI DOMAĆINI

 • Pomoć u zagrevanju prostorija
 • Sitne popravke u kući
 • Pomoć u nabavci ogreva
 • Pomoć u čišćenju snega (okućnica)
 • Prevoz korisnika do lekara/drugih ustanova
 • Posredovanje u obezbeđivanju različitih usluga opravke i održavanja stambenog prostora (krečenje, opravka instalacija i sl.)