CENTAR ZA SOCIJALNI RAD OPŠTINE PLANDIŠTE

Vojvode Putnika br. 38

26360 Plandište

t: 013 861 025

csrplandiste@yahoo.com