REALIZOVANO SVEČANO ZATVARANJE PROJEKTA

 

 

31.maja 2018. u 13 časova u motelu “PLATAN” u Plandištu realizovana je završna svečanost povodom zatvaranje projekta – Lokalna podrška samostalnom životu osoba sa Invaliditetom. Projekat se sprovodio u partnerstvu Udruženja NVO Centar za razvoj u partnerstvu, opštine Plandište i Centra za socijalni rad Plandište, a finansiran je iz sredstava Evropske unije.

Uspostavljena je inovativna socijalna usluga namenjena osobama sa invaliditetom i njihovim porodicama na teritoriji opštine Plandište u svim naseljenim mestima , kako bi što kvalitetnije i samostalnije živeli u svom okruženju. Ovo je prva usluga za osobe sa invaliditetom i njihovim porodicama u opštini Plandište . 10 seoskih domaćica i 10 seoskih domaćina pružalo je uslugu prema planu zaštite i iskazanim potrebama. Ovim projektom je obuhvaćeno 47 osoba sa invaliditetom . Projekat je prepoznat kao adekvatna inovativna usluga u socijalnoj zaštiti, posebno imajući u vidu da do sada Opština nije imala ni jednu uslugu za invalide. Svečanosti su prisustvovali – predstavnici opštine Plandište, Centra za socijalni rad, seoski domaćini, seoske domaćice, porodice korisnika i lokalni mediji.